بوم بادبانی بابو

Baboo Boom

دانش لنج‌سازی و میراث دریانوردی ایران

دریا، به شکلی اجتناب‌ناپذیر با زندگی مردم جنوب گره خورده است. در طول تاریخ، زیست این مردم، معیشتشان و فرهنگ و اعتقاداتشان با دریا عجین بوده است. آنها برای هر کاری که با دریا داشته‌اند افزاری ساخته‌اند و به فراخور بر امواج آب شناور شده‌اند. حاصل این کار، قایق‌ها و …

en_USEnglish