بوم بادبانی بابو

نخستین لنج بادبانی ایرانی
بوم بادبانی بابو

بوم بادبانی بابو

آیین اوشار

در فرهنگ دریایی خلیج فارس، آیین اوشار به این معانی آمده است: به آب انداختن هر نوع شناور و بارکش دریایی (در بوشهر) لنجی که ساخت آن تمام شده و موقع به آب انداختن آن است (در بندر کنگ) درواقع آیین اوشار سلسله اعمالی ست که مردم سواحل خلیج فارس …

درباره ی تقویم و آیین نوروز دریایی

یکی از نوآوری های منحصر به فرد دریانوردان ایرانی، آیین نوروز دریایی است که برای مسافرت در دریاها ابداع شده. دریانوردان ایرانی برای آغاز سفرهای دریایی خود، که غالبا بیشتر از نه ماه از سال به طول می انجامید، از تقویم دریایی استفاده می کردند و مسافرت خود را از …

یامال خوانی، شعر سفر

در گذشته، دریانوردان می توانستند به کمک آیین هایی که رکن اصلی آنها موسیقی و آواز است، نیازهای جمعی خود را یکسان سازی کنند. دریانوردان می توانستند به کمک این آیین ها هدف مشترکی را دنبال کنند و اندکی از سختی سفر بکاهند؛ و امروزه، آنچه که میراث دریانوردی ایران …

پروژه ی احیای لنج بوم ایرانی

دریانوردی سنتی ایرانی به واسطه ی جایگزینی لنج های مدرن به جای لنج های چوبی، در آستانه ی نابودی ست. لنج های چوبی بادبانی مدت هاست به آب انداخته نشده اند و بسیاری از آنها تخریب شده اند. گروه دریانوردان قدیمی روز به روز کوچکتر می شود و بقیه بازماندگان …

بوم، نماد لنج ایرانی

چه صحنه‌ی زیباییست در ساحل به تماشای خودنمایی یک لنج با بادبانی سفید در دریا بایستیم! تا چند دهه‌ی قبل، لنج‌هایی موسوم به بوم، همراهان همیشگی سفرهای دریانوردان ایرانی بوده‌اند. بوم، زیباترین نوع لنج چوبی است که به واسطه‌ی طراحی خاصش در بسیاری از سفرهای اقیانوسی، مورد استفاده‌ی دریانوردان ایرانی …

دانش لنج‌سازی و میراث دریانوردی ایران

دریا، به شکلی اجتناب‌ناپذیر با زندگی مردم جنوب گره خورده است. در طول تاریخ، زیست این مردم، معیشتشان و فرهنگ و اعتقاداتشان با دریا عجین بوده است. آنها برای هر کاری که با دریا داشته‌اند افزاری ساخته‌اند و به فراخور بر امواج آب شناور شده‌اند. حاصل این کار، قایق‌ها و …

fa_IRPersian